Discover Adspective

Discover Adspective

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

Tytuł projektu:

„Adspective – Platforma automatyzująca tworzenie wysokiej jakości reklamy w treściach multimedialnych z wykorzystaniem Al”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie działającego w trybie automatycznym jak i półautomatycznym systemu lokalizującego na zdjęciach oraz wideo potencjalnej powierzchni reklamowej (tj. znajdujące się na nagraniu płaskie powierzchnie, reklamy w przestrzeni miejskiej, domowej, elementy przestrzenne, np. kubki), a następnie wklejenie w te miejsca spersonalizowanej reklamy, zintegrowanej w taki sposób, by dla odbiorcy końcowego nie było wyraźnej różnicy pomiędzy treścią oryginalną a dostawioną.

Planowane efekty:

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do stworzenia narzędzia informatycznego (produktu) dla serwisów OTT oraz domów mediowych automatyzujące wkładanie reklam w materiały wideo.

Wartość projektu: 2 825 499,53 PLN

Wkład Fundszy Europejskich: 2 127 175,47 PLN